Verzekeringspapieren & medische fiche

Moest er een ongelukje zijn gebeurd tijdens de vergadering en u beslist na de vergadering naar de dokter te gaan met uw kind, gelieve de verzekeringspapieren mee te nemen en (C) Geneeskundig getuigenschrift in te laten vullen door de geneesheer. Het ingevulde deel mag naar de leiding van uw kind gestuurd worden. Zij zullen het document verder aanvullen en een aangifte doen bij Ethias. Let op! Ethias neemt enkel de aangifte aan tot 8 dagen na het ongeval! Gelieve de documenten tijdig naar de leiding te sturen. Als op kamp/weekend een ongelukje zou gebeuren en de leiding met uw kind naar de dokter gaat, brengen wij alle documenten in orde. Nadat de aangifte bij Ethias is gedaan (met de ouders in cc), zal Ethias met de ouders contact opnemen over het verdere verloop. 

Om de beste zorgen voor uw kind te garanderen doorheen het jaar, vragen we aan alle ouders om een medische fiche in te vullen. Dit kan online via de groepsadministratie. Een handleiding kan u hieronder vinden: